Česko a německy mluvící země

Odborné poradenství/školení pro výrobní společnosti v rámci České republiky a německy mluvících zemí

  • Komunikace se zákazníkem
  • Změnový management v automobilce
  • Výkresy v automotive
  • Kontrola měření materiálů/dílů v automotive
  • Pracovní profil
Zobrazit více

Vodíkové systémy

Odborné poradenství a konzultace vývoje vodíkových technologií nejen v automobilové branži

  • V jakém případě využít odborné poradenství a konzultace vývoje vodíkových technologií
  • Výhoda nezávislé osoby s odbornými znalostmi
Zobrazit více

Business coaching

Odborné vedení akreditovaného kouče jak pro leadery, tak zaměstnance společností i nad rámec automotive.

  • Účely, pro které můžete potřebovat koučing
  • Základní kompetence profesionálního ICF koučování
Zobrazit více

Proč se nechat proškolit?

Zvýšení efektivity

Abyste dosáhli co možná nejlepších výsledků, musíte vědět, jak na to. Jaký je postup pro maximální účinnost práce?

Úspora času

Je skvělé mít vše hotové, ale Váš čas je drahocenný. Poradím Vám, jak jej co nejvíce ušetřit. 

Dobré jméno u zákazníků

Vaše reputace je pro klienty klíčová. Pomohu Vám s vytvořením takové vizitky, že už nikdy nebudou pochybovat. 

Pro koho je školení především určeno?

Projektovým manažerům

Pro zvýšení kvality komunikace s Vaším zákazníkem. Snadná, odlehčená komunikace utužuje partnerské vztahy, šetří čas a snižuje míru nedorozumění.

Firemním konstruktérům

Konstrukce je základním kamenem každé výrobní firmy. Od kvality konstrukce a výkresů se odvíjí kvalita výrobků. Pravidelná školení konstruktérů znamenají úsporu firemních peněz.

Projektovým vedoucím

Pro zvýšení kvality prezentací určených zákazníkům. To usnadňuje spolupráci a šetří čas na obou stranách, jak interně ve firmě, tak i zákazníkovi.

Firemním mechanikům

Na kvalitu výrobků je kladen velký důraz. Než se požadované kvality dosáhne, je třeba vyrobit několik prototypů, ty změřit a případné odchylky projednat se zákazníkem. Základem úspěšné a rychlé komunikace, jsou kvalitní podklady.

Často kladené otázky

Nechám Vás „nahlédnout“ do automobilky. Ukážu Vám pohled konstruktéra automobilky. Podívám se na Vaši práci jeho očima. To Vám ve výsledku přinese úsporu času jak Vašich zaměstnanců, tak i kolegů na straně zákazníka. Tím pádem i dobrou reputaci, možnost buď přijetí více zakázek, nebo poskytnutí zaměstnancům více volného času na odpočinek tolik potřebný pro výkon zaměstnání, a tím pádem spokojenost na všech stranách.

Zvýší se profesionalita a efektivnost ve výkonnosti zaměstnanců. Zaměstnanci budou mít dobrý pocit z dobře odvedené práce a budou více motivovaní. Spokojenost bude i na straně zákazníka. Ušetří se také tolik drahocenný čas a bude se přiklánět k další spolupráci a také Vaši firmu dál doporučovat.

Vaši zaměstnanci jsou určitě dobří v tvorbě prezentací. Ale v automotive je kladen velký důraz na obsah, na srozumitelnost a přehlednost prezentací. Já vím, pro koho jsou prezentace určené, znám často kladené otázky, a tím pádem vím, jak by takové prezentace měly vypadat, co by měly a neměly obsahovat.

Je skvělé, že máte velmi schopné konstruktéry, tím pádem půjde spolupráce s nimi velmi hladce. Já Vám nebudu radit, kde má být jaká kóta, tolerance atd., ale na co by si Vaši konstruktéři měli dát pozor, co se týče kvality výkresu pro automobilku. Co vše musí obsahovat a co na něm naopak nesmí být. I na straně zákazníka prochází výkresy kontrolou. Pokud se konstruktéři drží daných pravidel a striktně je dodržují, pak to šetří čas, a tím pádem peníze oběma stranám. Já sama moc dobře vím, že kontrola výkresů není zrovna oblíbená činnost. Tak proč tento čas nezkrátit jen na potřebně nutný.

Opravdu nemáte žádné problémy s komunikací? Víte, kdy a jakým způsobem efektivně sdělovat informace, ať už se týkají jakékoliv konstrukční změny nebo když zjistíte nějakou vadu či odchylku při výrobě? Právě tohle je velmi důležité, aby Vaši zaměstnanci věděli, kdy a jak předávat informace kolegům do automobilky. Právě tato komunikace je velmi důležitá a odvíjí se od ní další plánování času a peněz. Tady je každé zaváhání a chyba drahá.